Pematech – čistírny odpadních vod, septiky, jímky

servis,montáž,do­prava

Čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) řady MICRO – JA jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 30 osob.

Cena od 32 900 Kč bez DPH

Vodoměrné a kanalizační šachty

Vodoměrné šachty jsou určeny k propojení domovního vodovodního řádu s vodoměrem, který je mimo stavbu.


Cena od 6 500 Kč bez DPH

Septiky

Septik je průtočná tříkomorová jímka s nepravidelnou produkcí odpadních vod a zpravidla jako předčišťující stupeň doplněný pískovým filtrem.


Cena od 10 990 Kč bez DPH

Jímky a nádrže

Jímky jsou užívány buď jako žumpy, k odběru splašků, nebo jako akumulační nádrže na dešťovou a přečištěnou vodu z ČOV, vhodnou k následné zálivce zahrady.

Cena od 8 000 Kč bez DPH

Čerpací stanice

Čerpací stanice je zařízení zajišťující přečerpávání odpadních vod. Její použití je nutné u objektů, jejichž splašková kanalizace je vyvedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ni napojit klasickým gravitačním způsobem.Cena od 21 620 Kč bez DPH