čistírny odpadních vod, septiky, jímky

Čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 30 osob.Cena od 32 200 Kč bez DPH

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty jsou určeny k propojení domovního vodovodního řádu s vodoměrem, který je mimo stavbu.Cena od 6 500 Kč bez DPH

Septiky

Septik je průtočná tříkomorová jímka s nepravidelnou produkcí odpadních vod a zpravidla jako předčišťující stupeň doplněný pískovým filtrem.


Cena od 12 090 Kč bez DPH

Jímky a nádrže

Jímky jsou užívány buď jako žumpy, k odběru splašků, nebo jako akumulační nádrže na dešťovou a přečištěnou vodu z čističky.Cena od 8 800 Kč bez DPH

Čerpací stanice

Čerpací stanice je zařízení zajišťující přečerpávání odpadních vod. Její použití je nutné u objektů, jejichž splašková kanalizace je vyvedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ni napojit klasickým gravitačním způsobem.
Cena od 21 620 Kč bez DPH