Jak vybrat čistnírnu odpadních vod

Domácí čističku odpadních vod potřebujete, pokud nemůžete svůj rodinný dům, chatu, či provozovnu napojit na veřejnou kanalizaci s obecní/městskou čistírnou odpadních vod.

Pro správný výběr čističky je rozhodující:

Počet napojených osob
Měřítkem pro správný výběr je počet osob trvale napojených na domácí čističku odpadních vod. Návštěvy a podobné nárazové události do celkového počtu osob nepočítáme. Čističky krátkodobě zvládnou i stoprocentní přetížení, takže občasné návštěvy pro ně nejsou problém.

Příliš malá (poddimenzovaná) nebo naopak příliš velká (předimenzovaná) čistička vám nebude dobře fungovat. Zkratka EO znamená ekvivalentní obyvatel a odpovídá produkci 120–150 litrů odpadních vod za den.

Způsob vypouštění vyčištěných vod:

Vypouštění do povrchových vod. Při vypouštění do povrchových vod musí čistička dosahovat předepsaných hodnot zbytkového znečištění.

Vypouštění do veřejné kanalizace. (neukončené obecní čistírnou) Vypouštění do veřejné kanalizace se řídí kanalizačním řádem. To je dokument, který má k dispozici vlastník kanalizace, nejčastěji obec. Limity bývají dost mírné. Takže s čističkou nebudete mít žádný problém. Většinou se jedná o kratší úseky kanalizací, které vyúsťují do povrchových vod.

Vypouštění do jímky a zalévání pozemku. Za domovní čističku odpadních vod umístěte bezodtokou jímku, ve které budete přečištěné vody shromažďovat. S touto vodou můžete zalévat celou zahradu. Když nebudete vypouštět vodu jen na jedno místo, nebudete nakládat s podzemními vodami ve smyslu vodního zákona, a proto se nejedná o vodní dílo.

Způsob úředního schválení:

  1. Schválení rozhodnutím ve správním řízení (vodoprávní řízení)
  2. Schválení na ohlášení stavby

Na ohlášení může úřad schválit jen domácí čističku odpadních vod, která má potřebnou certifikaci a je označena CE. Ale i přesto může Vodoprávní úřad rozhodnout, že povede klasické správní řízení. Má to v pravomoci.

Čistička u rekreačního objektu

Přemýšlíte o pořízení čističky na chatu? Myslete na to, že čistička potřebuje pravidelný přítok odpadních vod. Jste to schopni zajistit? Pokud jezdíte na chatu pravidelně (například každý víkend), čistička bude správným řešením. Ani krátký výpadek v užívání chaty kvůli zimnímu období nebude problém. Na zimu čističku zazimujete a na jaře opět zprovozníte. Jestli jezdíte na chatu občas, bude čistička spíše problémové řešení. Budete mít zbytečné starosti s jejím provozem. Pro nárazový provoz a malé množství průtoku odpadních vod použijte bezodtokovou jímku (žumpu). Obsah jímky budete muset nechat vyvážet fekálním vozem. Pokud je odpadních vod více, použijte variantu tříkomorového septiku se zemním pískovým filtrem.

Osazení čističky do terénu

Čistička se osazuje do předem připraveného stavebního výkopu. Tomu je přizpůsobena její konstrukce, která je navržena jako samonosná, a proto ji lze osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku vyztuženou kari-sítí. Obsyp je prováděn prosátou zeminou, pískem nebo podobným materiálem při současném plnění čističky čistou vodou. V případě výskytu spodní vody doporučujeme čistírnu částečně obetonovat. Hloubka uložení přívodní kanalizace Před koupi čističky si zjistěte hloubku uložení přívodní kanalizace v místě osazení čističky. Pokud je kanalizaci hlouběji, než je základní rozměr čističky, musíte zvýšení nástavec čističky.

Uložení dmychala Dmychadlo umístíme dovnitř nádrže čističky nebo mimo nádrž. A to buď do objektu (maximálně do vzdálenosti 10 metrů), nebo právě do skříňky na dmychadlo uvnitř čističky.