Jak vybrat septik

Jak správně vybrat septik

Pokud nejste napojeni na obecní kanalizaci, je třeba řešit problém, co s odpadní vodou. Možností máte hned několik. Často se například osvědčí provozně nenáročný septik. Proč tedy zvolit právě tuto variantu a jak postupovat při samotném výběru septiku?

Septik a jeho výhody

Tyto nádrže prošly určitým vývojem. Zatímco v dřívějších dobách byly z betonu, aktuálně jsou běžné plastové septiky. Jak ale vlastně fungují? Na rozdíl od žumpy se v nich odpadní voda nehromadí, ale čistí se pomocí norných přepážek pomocí ukládání kalu, kde na konci septiku voda odtéká, takže ji není nutné vyvážet. Zůstává pouze kal (viz níže). Další výhodou septiku jsou nízké náklady na provoz (nepotřebuje elektrickou energii), stejně jako minimum úsilí ze strany majitele. Navíc ani jeho instalace není nijak složitá. Dodejme, že se jedná o řešení vhodné jak pro rodinné, denně obývané domy, tak i pro chaty a chalupy, které nejsou obývány celoročně.

Správný výběr septiku

Při výběru septiku dbejte na to, aby byl tříkomorový, a tyto komory byly od sebe vodotěsně oddělené. Tříkomorový septik je v procesu čištění označován jako první stupeň čištění, za nímž následuje dočišťování pomocí zemního pískového filtru, který představuje druhý čisticí stupeň. Septik je ovšem také vhodné doplnit o biologické čištění, aby byl tento proces co nejúčinnější. Komory musejí být navíc přístupné pro vybírání vytvářejícího se kalu, k čemuž by mělo docházet přibližně jednou ročně. Samozřejmostí je pořízení nádrže z kvalitních materiálů, k nimž patří například extrudovaný polypropylen. V podstatě pouze na Vás potom je, jaký zvolíte tvar. Možností máte více. Ještě před samotným výběrem septiku nicméně pamatujete na to, že k jeho instalaci je třeba stavební povolení, a stejně tak budete potřebovat povolení k jeho vypouštění! Tedy to vše za předpokladu, že jej chcete používat zcela legálně.

Druhý stupeň čištění odpadních vod

Pokud zvažujete nákup tříkomorového septiku, měl by Vás rovněž zajímat pískový filtr, jehož instalace je poměrně snadná, takže se nemusíte obávat nějakých zbytečných komplikací navíc. Stejně tak se netřeba bát, že budete mít práci s jeho obsluhou, protože je z tohoto hlediska rovněž zcela nenáročný. Pískové filtry mají i tu výhodu, že neobtěžují hlukem či zápachem a nepotřebují žádnou elektrickou energii k provozu.

Zemní pískový filtr, tedy druhého stupně čištění odpadních vod, v kombinaci s tříkomorovým septikem je velmi účinný. Odpadní voda bude totiž po průchodu septikem a pískovým filtrem vyčištěna z 92 až 95 %. Následně stačí pročištěnou vodu odvádět svodným potrubím do vodoteče, půdy či dešťové kanalizace, případně do sběrné nádrže a následně ji použít např. k mytí automobilu anebo zavlažování zahrady.

Samotný provoz pískového filtru

Pískový filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Odpadní voda ze septiku se dostane do přívodní drenáže, kde postupně prosakuje vrstvami a dochází k dočištění splašků.