Nádrže válcové nesamonosné

Válcové nádrže nesamonosné jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin a to zejména odpadních , dešťových a průmyslových vod. Dále slouží k aukumulaci a skladování sypkých materiálů např. v potravinářském či chemickém průmyslu.

Přednosti polypropylenových nádrží

  • jednoduchá montáž
  • minimální stavební pracnost při osazení
  • nízká hmotnost
  • dlouhodobá životnost
  • 100% vodotěsnost
  • samonosné provedení
  • variabilnost tvaru
Poptat produkt

Nádrže se ukládají do země pod úroveň terénu. Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu. Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. příloha, nebo s variabilními rozměry dle požadavku odběratele, při nepřekročení maximálních rozměrů: Průměr 3,5m, výška 3,5m. Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže od síly materiálu 15mm, s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905 a požadovaných vlastností nádrže.

Nádrže jsou dle požadavku vyráběny včetně víka stropu, vstupního vlezu(komínu)a poklopu nepochůzného (pouze pro přepravu, v případě prostor s vyloučeným přístupem osob a zvířat). Nádrže lze dovybavit vstupním a výstupním potrubím o světlosti odpovídajícímu objemu nádrže (to je DN 110 pro nádrže do objemu 6m3, a DN 160 pro nádrže větší než 6m3. Součástí nádrží jsou výztužná žebra, která lze využít pro osazení armaturních výztuží.

Stavební osazení nádrží do terénu

Nádrže se osazují na betonovou základovou desku o síle 150–200mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku.

Stavební osazení nádrže: Nádrž se osazuje do vyhloubeného výkopu, na základovou betonovou armovanou desku. Nádrž je nutno obetonovat betonem, v případě osazení v blízkosti komunikace či možnosti výskytu spodní vody je vhodné použít armaturu. Při betonáži je nutné nádrž rozepřít nebo současně napouštět vodou. Uložení a stavební část osazení nádrže řeší projektová dokumentace.


Nádrže válcové nesamonosné

Máte o produkt zájem?

Nebo se chcete na něco zeptat?

(nepovinné)