Nádrže válcové a hranaté

Válcové nádrže nesamonosné jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin a to zejména odpadních , dešťových a průmyslových vod. Dále slouží k aukumulaci a skladování sypkých materiálů např. v potravinářském či chemickém průmyslu.

Poptat produkt

Válcové a hranaté nádrže samonosné jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin a to zejména odpadních , dešťových a průmyslových vod. Dále slouží k aukumulaci a skladování sypkých materiálů např. v potravinářském či chemickém průmyslu.

Nádrže se osazují nad zem. Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu. Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže od síly materiálu 4mm do 15mm vyplývající ze statických výpočtů pro plastové konstrukce. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905, požadovaných vlastností nádrží na samonosnost..

Nádrže jsou dle požadavku vyráběny včetně víka stropu, vstupního vlezu (komínu) a poklopu, který může být pochozí či pojezdný. Nádrže lze dovybavit vstupním a výstupním potrubím dle požadovaného DN. Součástí nádrží jsou výztužná žebra, která jsou navržena tak, aby splňovala podmínku výztuží nádrží pro samonosnost.

Stavební osazení nádrží do terénu

Nádrže se osazují na betonovou základovou desku o síle 150–200mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku.

Přednosti polypropylenových nádrží

  • jednoduchá montáž
  • minimální stavební pracnost při osazení
  • nízká hmotnost
  • dlouhodobá životnost
  • 100% vodotěsnost
  • samonosné provedení
  • vyriabilnost tvaru
  • cenová dostupnost

Stavební osazení nádrže: Nádrž se osazuje na základovou betonové desku nebo zpevněnou podlahu, která musí splňovat nosnost nádrže vč. Jejího obsahu.. Nádrž není nutno obetonovat betonem.. Uložení a stavební část osazení nádrže řeší projektová dokumentace.

Cena nádrží je kalkulována individuálně vychází z množství použitého materiálu, druhu a síly materiálu a pracnosti při výrobě.


Nádrže válcové a hranaté

Máte o produkt zájem?

Nebo se chcete na něco zeptat?

(nepovinné)