Septik válcový nesamonosný

Septik je vybaven třemi komorami, které jsou od sebe vodotěsně oddělené. Komory jsou vzájemně propojené pouze otvory v přepážkách ve výšce 400 mm ode dna. Tímto je zabráněno přesunu kalu a plovoucích nečistot, kal anaerobně vyhnívá a rozkládá se. Odpadní voda vtéká do první komory septiku – po hladině plují lehké částice, které se postupně rozkládají. Předčištěná voda protéká otvory do druhé komory – zde se usazují pevné a nerozložitelné částice, které se časem musí odčerpat. Předčištěná odpadní voda se tak dostává do třetí komory septiku – odtud odtéká potrubím gravitačně ven ze septiku předčištěna na 40%. Tříkomorový septik je zařízení sloužící jako první stupeň čištění splaškových vod s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění pomocí pískového filtru umístěného za tříkomorový samonosný septik.

Poptat produkt

Osazení septiku do terénu

Osazuje se do stavebního výkopu, na předem připravenou základovou betonovou desku o síle 100–150 mm vyztuženou kari-sítí. Septik je nutné obsypat betonem až do úrovně stropní desky.

Septik obsahuje

  • nátokové potrubí DN 110 – 150 dle vašich požadavků
  • revizním otvor o pr. 600 mm a výšce 300 mm
  • pochozí poklop
  • certifikát kvality výrobku a další dokumenty nutné ke kolaudaci
  • montážní návod

Rozměry

Průměr Výška
1,5 m 1,5 m
1,8 m 1,5 m
2 m 2 m
2,3 m 2,25 m

Septik válcový nesamonosný

Máte o produkt zájem?

Nebo se chcete na něco zeptat?

(nepovinné)