Čistírna odpadních vod MICRO 1

Čistírna splaškových odpadních vod MICRO se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné mechanické části.

Výhody

  • vysoký čistící účinek při kolísání množství odpadní vody
  • ČOV je vhodná pro nárazové nátoky
  • pracuje bez potřeby elektrické energie
  • ČOV nemá žádné mechanické části
  • ČOV je vhodná pro přerušovaný nátok pro kratší i delší dobu

    (sezónní provoz)

  • bez potřeby opětovného uvedení a zapracování ČOV do provozu
  • krátká a snadná doba výstavby a osazení ČOV
  • bezpečný zimní prov

Cena 44 100 Kč bez DPH

Hloubka: 1600 mm
Délka: 2500 mm
Šířka: 2000 mm
Počet osob: 6
Množství odpadní vody: 1.00m3/den
DN vstupní potrubí: 110 mm
DN výstupní potrubí: 110 mm
Poptat produkt

Popis funkce ČOV


Čistírna splaškových odpadních vod MICRO se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné mechanické části, má velký hladinový rozdíl mezi vtokovým a odtokovým potrubím (toto je dáno zařazením pomalého biologického filtru). Dle potřeby lze vybavit čerpacím zařízením s vlastním ovládáním.

Vhodná k čistění splaškových odpadních vod z chat, chalup, pensionů a popř. odloučených pracovišť do 6 obyvatel. Zpracuje až 1 m3 odpadní vody za 24 hodin. Technologie čističky pracuje ve dvou stupních .
V první části dochází k sedimentaci látek rozptýlených ve splaškové vodě, mineralizací a usazováním látek s anaerobním procesem a akumuluje se vytvořený vyhnilý kal.
Ve druhé části je osazen biologický filtr, který výrazně zvyšuje čistící účinek a odstraňuje případné pachy.

Je vyrobena z polypropylenových desek. Náplň biologického filtru je z PP nebo PE flexibilních trubek. Náplň biologického filtru je trvalá a není ji nutno během provozu měnit či doplňovat. Čistička je kompletní včetně samonosného poklopu s odnímatelným víkem. Výška komínku s odnímatelným poklopem je standardně 235 mm. Výšku komínku lze dle přání zákazníka upravit.

Osazení čističky do terénu


Čistička se osazuje do stavebního výkopu na předem připravenou základovou betonovou desku o síle 100–150 mm vyztuženou kari-sítí. Následně obetonována o síle stěny 15 cm.

Provozování a údržba

Čističku lze provozovat téměř bezobslužně. Jedenkrát za rok, případně dle potřeby častěji je nutno zajistit odvoz zbytkového kalu z prvé části . Dvakrát ročně je nutná vizuální kontrola průtoku čištěné vody mezi prvou a druhou částí.

Výkres Zobrazit

Čistírna odpadních vod MICRO 1

Máte o produkt zájem?

Nebo se chcete na něco zeptat?

(nepovinné)